Sigorta Acenteleri Bilgilendirildi

25.11.2011, TRABZON-TTSO, Doğu Karadeniz Tüm Sigorta Acenteleri Derneği (TÜSİD) tarafından düzenlenen ve Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan ve Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü Mehmet Üst’ün konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme programı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, odanın sigortacılık meslek komitesinin önemli ve güncel konuları üyelere ulaştırmak için başarılı çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

TÜSİD Başkanı İbrahim Sertel de yaptığı konuşmada sektör temsilcilerini yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmeyi görev edindiklerini belirterek bu programların devam etmesinin sektör temsilcilerinin vereceği desteklere bağlı olduğunu söyledi.
Karacan; “Tahkim Komisyonunun amacı anlaşmazlıkları hızlı ve adil olarak çözüme kavuşturmaktır”
İlk sunumu gerçekleştiren Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan, komisyonun yapısı ve görevleri hakkında bilgi verdi. Tahkim komisyonu veya benzeri kurumların gelişmiş ülkelerin birçoğunda bulunduğunu kaydeden Karacan, komisyonun amacının sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sorunları basit, süratli ve adil olarak çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.
“Komisyonun yargı sisteminden en önemli farkı, anlaşmazlıkları azami 4 ay içinde çözüme kavuşturmasıdır” diyen Karacan, şöyle konuştu:

“Sigorta Tahkim Komisyonu, hızlı çözüm üretmesinin yanında, ayrıca komisyondan bağımsız, uzman ve tarafsız sigorta hakemleri tarafından inceleme işlemlerinin yapılması dolayısıyla da adil bir çözüm sunuyor.”

Komisyona gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunabileceğini belirten Karacan, “Bunun için ilk olarak sigortalı ile sigorta kuruluşu arasında bir problem bulunması, söz konusu sigorta kuruluşunun tahkim komisyonuna üye olması, uyuşmazlıkla ilgili sigorta kuruluşuna başvuru yapılması ve 15 gün içinde yazılı olarak cevap alınmaması gerekir. Ayrıca mahkemeye, farklı bin tahkime veya tüketici hakem heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar için de komisyona başvuru yapılamaz” dedi.

Karacan; “Acentelere önemli görevler düşüyor”

Sigortalının yönlendirilmesi konusunda acentelere önemli görevler düştüğünü ifade eden Karacan, “Sigortalının ilk muhatabı acentelerdir. Sigortalının haklarını bilmesi konusunda acenteler kendilerine yardımcı olmalıdır” diye konuştu.

Programda daha sonra Sigorta Bilgi Merkezi Genel Müdürü Mehmet Üst, yaptığı sunumda kurumun yapısını ve fonksiyonlarını anlattı.

Sigorta Bilgi Merkezi’nin ana görevinin, yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan faaliyetleri yerine getirmek olduğunu vurgulayan Üst, “Hayat, hastalık/sağlık, trafik sigortaları, zorunlu sigortalar ve birlik görüşü alınmak üzere müsteşarlıkça belirlenen diğer sigorta branşlarına ilişkin veriler ilgili alt bilgi merkezleri nezdinde tutulur.Hayat, hastalık/sağlık, trafik ve zorunlu sigortalar branşlarındaki bilgilerin tek merkezde toplanarak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırmanın yapılabilmesi, suiistimallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulabilmesi gibi amaçlar yerine getirilmektedir. Böylelikle, sigorta sistemine olan güvenin arttırılmasına ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesine yönelik hedeflere ulaşılabilmektedir” dedi.

Sigorta Bilgi Merkezi’nin web sitesinin günlük olarak ortalama 66 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Üst, aylık sorgulama sayısının da 71 milyon civarında olduğunu kaydetti.