2009/1 Sayılı Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin 2009/8 no'lu Genelge Yayınlanmıştır

2009/1 sayılı Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin 2009/8 no'lu Genelge T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 25.06.2009 tarihinde yayınlanmıştır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.