T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonu'nun Faaliyete Başlamasına İlişkin Bir Basın Duyurusu Yayınladı

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonunun faaliyete başlamasına ilişkin olarak 21 Ağustos 2009  tarihinde bir basın duyurusu yayınlamıştır. 

 

Müsteşarlık tarafından yayınlanan sözkonusu basın duyurusunun metni aşağıda sunulmuştur.

 

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye kuruluşlar arasında sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler aracılığıyla basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını güden Sigorta Tahkim Komisyonu ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Komisyon başvuru kabulüne başlamış bulunmaktadır.

 

Komisyona intikal eden uyuşmazlıklar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtildiği şekilde en geç dört aylık süre içinde bağımsız hakemlerce çözümlenecektir. Sigortalılar açısından Sigorta Tahkim Sistemi, hukuk sistemimizde hali hazırda mevcut olan uyuşmazlık çözüm yollarını ortadan kaldırmamakta, aksine sigortalılara adli yargı ve tüketici hakem heyetleri gibi mevcut mekanizmalara ilave bir seçenek sunmaktadır. Sigortalıların bu seçenekler arasında seçim yapması mümkündür. Ancak, diğer uyuşmazlık çözüm yollarına intikal eden uyuşmazlıklar için Komisyona başvuru imkanı bulunmamaktadır. 

 

Öte yandan, Sigorta Tahkim sistemine, sigorta kuruluşlarının katılımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, Komisyona başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlık yaşanan sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması gerekmektedir. Halen Tahkim Sistemine,

   

1. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş

2. Ak Sigorta A.Ş

3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş

4. Allianz Sigorta A.Ş

5. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş

6. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

7. Ankara Türk Sigorta A.Ş

8. Axa Hayat Sigorta A.Ş

9. Axa Sigorta A.Ş

10. Başak Groupama Sigorta A.Ş

11. Başak Groupama Emeklilik A.Ş

12. Birlik Hayat Sigorta A.Ş

13. Birlik Sigorta A.Ş

14. CIV Hayat Sigorta A.Ş

15. Coface Sigorta A.Ş

16. Demir Hayat Sigorta A.Ş

17. Demir Sigorta A.Ş

18. Deniz Emeklilik Ve Hayat A.Ş

19. Eureko Sigorta A.Ş

20. Euro Sigorta A.Ş

21. Fiba Sigorta A.Ş

22. Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş

23. Fortis Emeklilik Ve Hayat A.Ş

24. Generali Sigorta A.Ş

25. Güneş Sigorta A.Ş

26. HDI Sigorta A.Ş

27. Hür Sigorta A.Ş

28. Işık Sigorta A.Ş

29. Magdeburger Sigorta A.Ş

30. Mapfre Genel Sigorta A.Ş

31. Mapfre Genel Yaşam A.Ş

32. Ray Sigorta A.Ş

33. SBN Sigorta A.Ş

34. Türk Nippon Sigorta A.Ş

35. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.

36. Yapı Kredi Sigorta A.Ş

37. Zurich Sigorta A.Ş

 

adlı kuruluşlar üye olmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede, sigorta poliçesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın, poliçeyi satın aldıkları aracılar veya sigorta şirketlerinden, poliçeyi düzenleyen şirketin tahkim sistemine üye olup olmadığı konusunda da bilgi almalarında yarar görülmektedir.

 

          Ayrıca, Sigorta Tahkim Sisteminin genel işleyişi, ilgili mevzuat, ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili olarak Komisyonun Resmi Web Sitesi www.sigortatahkim.org.tr den ayrıntılı bilgi edinilmesi mümkündür.    

 

          Kamuoyuna duyurulur.