Mevzuat

 

- 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu

 

- 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

- 818 Sayılı Borçlar Kanunu

 

- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Yürürlük Tarihi: 01.10.2011)

 

Sigorta Tahkim Komisyonu 5684 sayılı Kanun'un aşağıda yeralan 30. maddesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

 

- SİGORTACILIKTA TAHKİM