5 bin liralık otomobil hasarını alamayan sigortalı, çareyi Tahkim Komisyonun da arıyor

Kaynak : HÜRRİYET   Tarih : Temmuz 2010

Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu?na gelen şikayetlerin çoğunluğu otomobil hasarlarından oluşuyor. Tahkim Komisyonu Genel Müdürü Metin Karacan, uyuşmazlıkların 5 bin lira ve altı hasarlardan kaynaklandığını söylüyor.

      SİGORTALI ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla geçen yılın ağustos ayında kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu?na 322?si son üç ayda olmak üzere toplam 703 başvuru yapıldı. Komisyon, 238 başvuruyu 42 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandırdı. Sigorta Tahkim Komisyonu Genel Müdürü Metin Karacan, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkların çoğunlukla trafik ve kasko sigortasından kaynaklandığını belirterek, toplam 703 müracaatın yüzde 38?inin trafik sigortasından, yüzde 35?inin kasko sigortasından ve yüzde 11?inin de yangın sigortalarından oluştuğunu söyledi. 

 Poliçede uyuşmazlık 

Karacan, uyuşmazlıkların içeriği hakkında şunları söyledi: ?Şikayetleri incelediğimizde, hasarın poliçe kapsamında olmadığı ya da uyuşmazlığın söylendiği gibi gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunun dışında sigortalanan kıymetin maddi değeri üzerinde anlaşmazlık olması ya da sigortalının poliçeyi satın alırken yeterince bilgilendirilmediğini iddia etmesi de diğer anlaşmazlık sebepleri. Bugüne kadar toplam 238 başvuru sigorta hakemleri tarafından çözüme kavuşturuldu. Başvurulardan 66 tanesinde tamamen sigortalıyı haklı bulduk. 85 müracaatta ise sigortalının kısmen haklı olduğuna karar verdik. Gelen 87 müracaatta ise sigortalıyı haksız bulup, reddettik.?

Karacan, uyuşmazlıkların içeriği hakkında şunları söyledi: ?Şikayetleri incelediğimizde, hasarın poliçe kapsamında olmadığı ya da uyuşmazlığın söylendiği gibi gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunun dışında sigortalanan kıymetin maddi değeri üzerinde anlaşmazlık olması ya da sigortalının poliçeyi satın alırken yeterince bilgilendirilmediğini iddia etmesi de diğer anlaşmazlık sebepleri. Bugüne kadar toplam 238 başvuru sigorta hakemleri tarafından çözüme kavuşturuldu. Başvurulardan 66 tanesinde tamamen sigortalıyı haklı bulduk. 85 müracaatta ise sigortalının kısmen haklı olduğuna karar verdik. Gelen 87 müracaatta ise sigortalıyı haksız bulup, reddettik.?
Metin Karacan, Komisyon?a şikayetleri çözmek için tanınan sürenin 4 ay olduğunu vurgulayarak, 238 başvurunun ortalama 42 günde sonuçlandırıldığına dikkat çekti.
 
Yetersiz bilgi sahibi

Metin Karacan, Komisyona gelen başvurular hakkındaki gözlemlerini de şöyle anlattı: ?Başvuruları reddedilen pek çok sigortalının poliçe teminatının kapsamı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını veya mevzuat gereğince sigorta kapsamından yararlanabilmek için üzerlerine düşen bazı yükümlülükleri yerine getirmediklerini söyleyebiliriz. Bu da sigorta sözleşmesinin yapılması aşamasında bilgilendirmenin önemine işaret eden bir husus.?

Mahkemeye gerek yok

Metin Karacan,  Komisyon?a gelen başvuruların yüzde 57?sinin 5 bin TL ve altındaki hasarlardan kaynaklandığına da dikkat çekerek, ?Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıklar çoğunlukla 5 bin TL?lik hasarlardan kaynaklanıyor. Yani, sigortalılar 5 bin TL ve altındaki hasarlarını alamadıkları yönündeki şikayetle başvuruyor. Bu da bize, Komisyon?un küçük çaplı hasarları mahkemeye gitme gereği kalmadan çözme misyonunu yerine getirdiğine işaret ediyor. Başvuruların yüzde 23?ünü 5 bin ile 15 bin lira, yüzde 16?sını 15 bin ile 50 bin lira ve yüzde 4?ünü de 50 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklara ilişkin oluyor? diye konuştu.

Sigortada tahkim nasıl işliyor

Sigortalının Tahkim Komisyonu?na başvurması için sigorta şirketi ile uyuşmazlığa düşmesi ve şirketine uyuşmazlıkla ilgili konuda müracaat etmesi gerekiyor. 

 
Müracaatına 15 gün içinde sigorta şirketinden cevap gelmezse ya da olumsuz cevap gelirse Tahkim Komisyonu?na başvurma hakkı doğuyor. Sigortalı, Komisyona, elindeki tüm evraklarla birlikte müracaat edip, başvuru formunu dolduruyor.
 
Sigortalının şikayeti, Tahkim Komisyonu?nda incelendikten sonra Sigorta Hakemleri?ne iletiliyor.
 
Tahkim Komisyonu?nun kendine gelen şikayeti en geç 4 ay süre içinde sonuçlandırması gerekiyor
Komisyon, verdiği kararı ticari mahkemeye iletiyor ve mahkemece onaylandıktan sonra sigorta şirketine gönderiliyor. Yani, Tahkim Komisyonu?nun aldığı karar hukuki sayılıyor, icra işlemi yapılabiliyor.

Kaybolan bavulu için şikâyet eden bile var

SİGORTA Tahkim Komisyonu Genel Müdürü Metin Karacan, ilginç şikayetlerle karşılaştıklarını da belirterek, şöyle konuştu: ?Faaliyete geçmemizden bu yana henüz bir yıl geçmiş olmamasına rağmen Komisyona Türkiye?nin 61 ilinden 700?ün üzerinde başvuru gelmiş olması, bilinirlik konusunda şimdiden önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Özellikle başvuruların yarısına yakınının son üç aylık süre zarfında yapıldığını dikkate alırsak, Komisyona olan ilginin giderek arttığını söyleyebiliriz. Ancak bu arada çok ilginç şikayetlerle de karşılaşıyoruz. Örneğin, kaybolan bavulu için bizden hava yolu şirketini cezalandırmamızı isteyen başvuru sahibi olmuştu. Tabii ki, bu şekildeki başvurular hakkında işlem yapma yetkimiz bulunmuyor. Bunu da tüketiciye izah ettik.?

Poliçe iptalinde prim iade edilecek

HAZİNE Müsteşarlığı, kasko ve trafik sigortasının iptal edilmesi halinde, sigortalılara primin iade edileceğini duyurdu. Hazine, yaptığı açıklamada, sigorta poliçesinin iptal edildiği tarihe kadar geçen sürenin priminin, gün esası üzerinden hesap edilerek, fazlasının sigortalıya iade edileceğini belirtti. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ?Kasko ve zorunlu trafik sigortasının feshi halinde, iptalin gerçekleştiği tarihe kadar geçen sürenin primi hesap edilir ve sigortalıya ödenir. Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda sigorta şirketi, değişiklik tarihine kadar hak kazanılan primi gün esasına göre tespit edip sigortalıya öder.?