Sigortacılara kedi köpek ve fare şoku

Kaynak : Hürriyet   Tarih : Aralık 2012

 

Sigortacılara kedi köpek ve fare şoku
SİGORTA Tahkim Kurulu’nun aldığı son kararlara göre, bundan böyle sürücünün kusuru yüzünden ezilen köpeğin veteriner masraflarını Zorunlu Trafik Sigortası, motora giren kedinin ve kabloları kemiren farenin de araçlarda yol açtığı zararları Kasko Sigortası karşılayacak.

SİGORTA şirketleriyle sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla yasa gereği kurulan Sigorta Tahkim Kurulu, son dönemlerde aldığı örnek kararlarla özellikle Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası’nda maduriyetlerin yaşanmasının önüne geçiyor. Kurul’un aldığı son kararlara göre, bundan böyle sürücünün kusuru yüzünden ezilen köpeğin veteriner masraflarını Zorunlu Trafik Sigortası, motora giren kedinin ve kabloları kemiren farenin araçta yol açtığı zararları da Kasko Sigortası karşılayacak.

EZİLEN KÖPEK

Sigorta Tahkim Kurulu’nun karara bağladığı uyuşmazlıklar arasında, “sürücü tarafından ezilen köpeğin veteriner masraflarını kim karşılayacak?” sorusu da yanıt bulunuyor. Sigorta şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortası kapsamına girmediği gerekçesiyle tazminine yanaşmadığı veteriner masraflarıyla ilgili aldığı karar, örnek teşkil ediyor. Kurul, araçla köpeğine çarpılan başvuru sahibinin talep ettiği 4 bin 210 liralık veteriner masraflarını Trafik Sigortası genel ve özel şartları kapsamında yer almadığı gerekçesiyle karşılamaya yanaşmayan sigorta şirketini haksız buldu.

MOTORA SIKIŞAN KEDİ

Kurul, sigorta şirketinin Kasko genel şartları gereği ani ve harici etki sonucunda oluşmadığı gerekçesiyle teminat dışı saydığı motora giren kedi yüzünden araçta oluşan zararla ilgili olarak da sigortalının lehinde karara bağladı. Kurul kararında, zararın poliçe kapsamında olmadığını ispat külfetinin sigortacıya ait olduğuna dikkat çekerek, “Kasko Sigortası kapsamının, araç sürücünün iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda bir cisme çarpma veya cismin araca çarpması, müsademe, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi oluşan hasarların sayılmış olduğu ve “gibi” ibaresi ile bu kaza hallerinin bunlarla sınırlı değil benzerlerini de kapsadığı belirtilmiştir. Bu nedenle zarar, her ne kadar aracın motor ve iç aksamında oluşmuş ise de, bu zararın oluş sebebi, beklenmedik bir şekilde aracın altından motor iç aksamı arasına giren kedinin, hareket eden aracın triger kayışına çarpıp, sente atmasına sebebiyet vermesinden kaynaklandığı, araç sürücüsünün iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda bir cisme çarpma veya cismin çarpması şeklinde tanımlamanın teminat kapsamı dahilinde olduğu kararına varılmıştır” denildi.

KABLOLARI KEMİREN FARE

Tahkim Kurulu, motora sıkışan kedi kararında olduğu gibi kabloları kemiren farenin verdiği zararı da Kasko kapsamında değerlendirdi. Kurul kararında, “Olayda sigortalının hasarın meydana gelmesinde ne kasdı ve ne de ağır kusurunun söz konusu olduğu, hasarın önceden öngörülemeyen ve gerek sigortalıya ve gerekse sigortacıya atfı mümkün olan bir sebeple (mücbir sebepler, harb, isyan) da meydana gelmediği, sigortalı malın ayıplı olduğu hususunda bulguya rastlanmadığı, kasko sigortalarında teminat dışı hallerin yasal dayanağını oluşturan hükümlerden hiç birine girmediği, uyuşmazlık konusu, ‘kemirgen bir hayvanın sigortalı aracın motor aksamına zarar vermesi’ hasarının da teminat kapsamında kabul edilmesi gerektiği kararına varılmıştır” denildi.

Her 10 başvurudan 6’sı sigortalı lehine sonuçlandı

KOMİSYONA, 2012 Aralık ayı itibariyle, yapılan başvuru sayısı 5 bin 250’ye ulaştı. Bunun 3 bin 154’sini karara bağlayan Kurul, dosyaların yüzde 28’inde sigortalıların taleplerinin tamamen, yüzde 35’inde ise kısmen kabulüne karar verdi. Geri kalan yüzde 38’inde ise red kararı aldı. Komisyona yapılan başvuruların yüzde 70’ini Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortaları oluşturuyor. Komisyona şu ana kadar yapılan başvuruların yüzde 80’i de 15 bin TL’nın altında kalan uyuşmazlıklardan kaynaklanıydır.