Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuruları Kabul Ediyor

  

 

Kaynak : Referans Haber   Tarih : 18 Ağustos 2009  

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, tahkim sisteminin hayata geçmesine yönelik yasal sürecini tamamlayarak ağustos ayının ikinci yarısından itibaren başvuru kabul etmeye başladı. Sigorta ettiren kişilerle sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan komisyon, sorunların bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesini amaçlıyor. Sigorta uyuşmazlıklarının mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay çözülmesi için bir alternatif olarak oluşturulan komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, 4 aylık süre sınırı içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecek.

 

Sektöre güven artacak

 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından dün yapılan açıklamada, tahkimle birlikte sigortalıların sektöre olan güveninde artış yaşanacağı bildirildi. Komisyona başvurmak için sigortalının öncelikle kendi şirketine başvurmuş ve şirketinden başvurusu hakkında olumsuz bir cevap almış olması gerektiğinden, komisyon önünde haksız çıkmak istemeyen şirketlerin kendi iç şikâyet inceleme birimlerinin yapılanmasına önem vereceği ve sigortalı şikâyetlerinin daha etkin bir şekilde inceleneceği kaydedildi. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen sigorta ettiren, sigortalı veya sigorta lehdarı kişiler tahkim usulünden faydalanabilir. Yasa hükümlerine göre, sisteme üye bir sigorta kuruluşuyla uyuşmazlığa düşen kişinin, komisyona başvuru yapmadan önce uyuşmazlık konusu olay hakkında ilgili sigorta kuruluşuna gerekli başvuruları yapmış ve başvuru konusu talebinin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelenmiş olması gerekiyor. Yasada, sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de komisyona başvuru için yeterli kabul ediliyor.

Komisyona başvurular, komisyonun web sitesinden veya doğrudan komisyon merkezinden temin edilebilecek başvuru formu ve başvurunun haklılığını destekleyen diğer belgelerin okunaklı birer sureti ile birlikte şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.