Tahkim Sigorta Sorunları Hızla Çözüme Kavuşacak


 
 
 
Kaynak : Radikal  Tarih : 21 Ağustos 2009 
 
 
Sigortalılarla komisyona üye sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme sürecine göre daha hızlı ve kolay çözümünü sağlayan Tahkim Komisyonu , başvuruları kabul etmeye başladı.
 
 
Sigorta Tahkim Komisyonu , tahkim sisteminin hayata geçmesine yönelik yasal sürecini tamamlayarak başvuru kabul etmeye başladı . Sigorta ettiren kişilerle sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan komisyon , sorunların bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit , süratli ve adil bir biçimde çözülmesini amaçlıyor . Uyuşmazlıkların mahkemeye göre daha hızlı ve kolay çözülmesi için bir alternatif olarak oluşturulan komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü , 4 - 4 . 5 aylık süre içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecek.
 
 
 
Tahkim Komisyonu ' nun faydaları 
 
 
Ülkemizde sigortacılık alanında ihtisas mahkemelerinin bulunmaması nedeniyle sigorta uyuşmazlıkları genel mahkemelerde görülüyor ve çözümü uzun bir süre alıyor , mahkemelerin iş yükü iyice artıyordu . Tahkim Komisyonu vasıtasıyla , uyuşmazlıklann bağımsız sigorta hakemlerince hızlı ve isabetli bir şekilde çözümlenmesi hedeflendi. 
 
 
Kimler başvurabilir ?
 
 
Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen sigortalı veya sigorta lehtan kişiler tahkim usulünden faydalanabiliyor . Sigorta kuruluşuyla uyuşmazlığa düşen kişinin , komisyona başvuru yapmadan önce uyuşmazlık konusu olay hakkında sigorta kuruluşuna başvuru yapmış ve talebinin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelenmiş olması gerekiyor . Sigortacılık yapan kuruluşun , başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de komisyona başvuru için yeterli kabul ediliyor . Ayrıca , uyuşmazlığın mahkemeye , Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre tahkime intikal etmemiş olması gerekiyor.
 
 
Nasıl Başvurulur ?
 
 
Komisyona başvurular , komisyonun web sitesinden veya doğrudan komisyon merkezinden temin edilebilecek başvuru formu ve başvurunun haklılığını destekleyen diğer belgelerin okunaklı birer sureti ile birlikte şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor . Başvuru formun ne şekilde doldurulacağı ise komisyonun web sitesinde ayrıntılı  olarak anlatılıyor . Kısıklı Cad . No : 35 / 3 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan komisyon hakkındaki detaylı bilgilere www . sigortatahkim . org . tr internet adresinden ulaşılabilir. .